Služby

Náš sortiment služeb:

 • Prodej multifunkčních zařízení, tiskáren a faxů  KONICA MINOLTA a Brother
 • Pronájem multifunkčních zařízení a tiskáren KONICA MINOLTA a Brother
  Smlouva o pronájmu se uzavírá na dobu tří, čtyř nebo pěti let. Po uplynutí této doby má zákazník právo pronajaté zařízení odkoupit za dohodnutou cenu s tím, že firma ZM Servis, spol. s r.o. Vám bude i nadále zajišťovat servis a dodávky veškerých spotřebních materiálů nebo Vám stroj vymění za podobných nájemních podmínek za nový. Smlouva o pronájmu obsahuje i servisní a materiálové zajištění hrazené cenou za výtisk, přičemž v ceně výtisku jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s provozem multifunkčního zařízení (práce technika, náhradní díly, spotřební materiál - toner, starter, PC-válec a papír). Cestovné je účtováno jednorázovým měsíčním paušálem.
  V rámci poskytování servisních služeb garantujeme 8 hodinový servis po celém Jihočeském kraji zahrnutý do ceny pronájmu. V případě neodstranitelné závady Vám po dobu opravy zapůjčíme bezplatně srovnatelné multifunkčního zařízení. V průběhu smlouvy lze pronajaté zařízení vyměnit za výkonnější nebo jej vybavit dodatečně příslušenstvím.
  Vyúčtování počtu skutečně provedených výtisků provádíme jednou za šest měsíců, platba pronájmu je prováděna měsíčně.
 • Pronájem za cenu výtisku - Outsourcing
  Komplexní péče o tiskové prostředí (multifunkční zařízení, tiskárny) od momentu dodání a instalace po celý její životní cyklus ukončený ekologickou likvidací. Servisní podmínky jsou vždy navrženy na míru zákazníka a jsou realizovány dnes stále žádanějším způsobem - formou outsourcingu.

 

Servis

 • Standardní servis
  ZM Servis spol. s r.o. zajišťuje běžně servis po celém Jihočeském regionu max. do 8 pracovních hodin po nahlášení závady (telefonem, mailem), a to jak během záruky, tak i po záruce ze sídla firmy, tj. z Českých Budějovic.
 • Kompexní zajištění provozu multifunkčních zařízení a tiskáren
  Popis Servisní a materiálové smlouvy:
  Náklady na provoz multifunkčního zařízení jsou hrazeny formou měsíčního paušálního poplatku, který se stanovuje dle měsíčního objemu provedených výtisků násobeného jednotkovou cenou výtisku.
  Tento paušální poplatek zahrnuje: 
  • veškerý spotřební materiál (toner, starter)
  • papír
  • veškeré náhradní díly
  • kompletní servisní služby
  • dopravu
 • Z toho vyplývá, že v paušálním poplatku máte zahrnuty veškeré náklady spojené s kopírováním, garantovaný servis max. do 8 pracovních hodin, v případě neodstranitelné závady max. do 3 dnů bezplatné zapůjčení jiného multifunkčního zařízení po celou dobu opravy a stálou cenu výtisku. Tímto způsobem bude maximálně zabezpečen provoz Vašeho multifunkčního zařízení, tiskárny, zároveň bude zajištěna i hospodárnost provozu a to bez žádných dalších nákladů spojených s provozem Vašeho zařízení.